Cửa hàng gần bạn
Về f88
Nhà đầu tư
Truyền thông

Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Quyền lợi

Không miễn thường ngày đầu, bảo hiểm chi trả khi nằm viện đầy đủ cho các ngày

Không giới hạn số tiền /đợt điều trị, một lần nằm viện có thể đến tối đa quyền lợi

Chỉ có thời gian chờ duy nhất cho bệnh thông thường, bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt

Phí bảo hiểm
  Số tiền bảo hiểm (VNĐ)
ĐỒNG BẠC VÀNG KIM CƯƠNG
  6,000,000 12,000,000 24,000,000 48,000,000
  1. Trợ cấp nằm viện do tai nạn, ốm đau, bệnh tật 3,000,000 6,000,000 12,000,000 24,000,000
  Trợ cấp nằm viện/ngày theo từng lựa chọn 200,000/ngày  400,000/ngày  800,000/ngày 1,600,000/ngày
  2. Trợ cấp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật 3,000,000 6,000,000 12,000,000 24,000,000
  Chi trả theo tỷ lệ phẫu thuật quy định tại bảng tỷ lệ phẫu thuật x Số tiền bảo hiểm        
  Dịch vụ đặc biệt của F88 Hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn và thu nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc
  Phí bảo hiểm 200,000 400,000 800,000 1,500,000
Quyền lợi bổ sung

Khi mua bảo hiểm nằm viện tại F88:

Phí tham gia chỉ từ 500 đồng/ngày, từ 200.000 - 1.500.000 đ/ năm

Độ tuổi tham gia rộng nhất, từ 1-60 tuổi

Trẻ con tham gia độc lập không cần mua cùng bố/mẹ