Cửa hàng gần bạn
Về f88
Nhà đầu tư
Truyền thông

Bảo hiểm tai nạn MSIG

Quyền lợi
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  ◦ Mọi khách hàng ở trong lứa tuổi từ 01 - 70 tuổi
  ◦ Không bị thương tật từ 50% trở lên

 2. Phạm vi bảo hiểm (Bảo hiểm cho)

  ◦ Các trường hợp tử vong/thương tật vĩnh viễn
  ◦ Các chi phí y tế phát sinh
  ◦ Các trường hợp nằm viện
  do tai nạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

 3. Thời gian chờ: Không áp dụng

 4. Bảng quyền lợi chi tiết

bao-hiem-msig-quyen-loi

Phí bảo hiểm

Quyền lợi bổ sung

bao-hiem-msig-ca-nhan

bao-hiem-msig-gia-dinh