Cửa hàng gần bạn
Về f88
Nhà đầu tư
Truyền thông

Bảo hiểm Nhân thọ Gia đình là nhà

Quyền lợi

Đầu tư an toàn: với khoản lãi suất đảm bảo và thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn

Miễn phí rút tiền: từ tài khoản đóng thêm

Bảo hiểm lên đến 500% Số tiền bảo hiểm cho rủi ro Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Mở rộng quyền lợi bảo vệ cho cả gia đình với các sản phẩm bổ trợ

Phí bảo hiểm

Phí ban đầu đóng theo tỷ lệ hằng năm

Phí quản lý hợp đồng: 25.000 đ/ tháng

Phí quản lý quỹ: 2%/ năm

Quyền lợi bổ sung

Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện (200.000 – 500.000/ngày)

Bệnh hiểm nghèo (lên đến 500 triệu)

Hỗ trợ chi phí học tập

Thương tật vĩnh viễn do tai nạn